Grillo-Wędzarnia – jest profesjonalnym, mobilnym urządzeniem do BBQ. Urządzenie posiada prawo rejestracji wzoru przemysłowego PT o nr. 6787 oraz świadectwo jakości zdrowotnej HŻ/D/975/2004.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. Ust. nr. 49/2002 poz. 508, Dz. Ust. nr. 74/2002 poz. 676, zm. Dz. Ust. 108/2002 poz. 945, zm. Dz. Ust. nr. 113/2002 poz. 983) oraz ustawą z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. Ust. nr. 47/93 poz. 211 wraz z późniejszymi zmianami). Wszelkie prawa związane z informacjami zaczerpniętymi z niniejszego dokumentu są zastrzeżone w Polsce. Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie do potrzeb wykonawstwa profesjonalnego i utylitarnego urządzenia oraz świadczenie usług, jak również komunikowanie treści zawartych w niniejszym opracowaniu jest zabronione.

Osoby łamiące ten zakaz są zobowiązane do pokrywania wynikłych z tego tytułu strat.

producent grilli

Opis grilla
Część A– Komora (palenisko – grill) : Palenisko ma kształt cylindryczny o różnych przekrojach w zależności od modelu grillo-wędzarni. Wykonane jest z blachy kotłowej o grubości 4 – 6,2 mm, pomalowane farbą żaroodporną do 800˚ C – posiadającą atesty spożywcze. Z jednej strony palenisko połączone jest z komorą do grillowania lub bbq. z drugiej zakończone jest drzwiczkami w których zainstalowany jest szyber, służący do regulacji dopływu powietrza mający wpływ na temperaturę. Drzwiczki służą do podkładania opału – drewna. W cylindrze wycięty jest otwór w którym zamocowana jest klapa służąca do podkładania drewna, pomaga również przy rozpalaniu grilla, przy otwartej klapie drewno rozpala się nie wydzielając kłębów dymu. Na klapie zainstalowana jest półka na której można postawić garnek, patelnię. W środku cylindra (paleniska) zamontowany jest ruchomy ruszt paleniskowy, wykonany z pręta czarnego o średnicy16 mm. na którym układa się drewno. W części górnej nad drewnem na dwóch kątownikach można zainstalować ruszt do grillowania (ze stali nierdzewnej pręt ø 6 mm.). Ruszt ten może służyć do grillowania metodą tradycyjną bezpośrednio nad żarem lub do pieczenia ziemniaków itp.
Podczas rozruchu grilla w pierwszej fazie należy dokładać dużo opału w celu rozgrzania urządzenia i wytworzenia żaru (najlepiej stosować drewno uzyskującego w trakcie spalania wysoką temperaturę np. dąb, buk, jesion ) w dalszej części należy zastosować drewno najlepiej liściaste olchę, buk lub jakieś owocowe niezbędne do prawidłowej obróbki: mięs, ryb, itp.(patrz charakterystyka drewna.)
W dalszej fazie ilość drewna używanego do obróbki termicznej jest regulowana stosownie do potrzeb w zależności od sposobu wędzenia : zimnego, ciepłego lub gorącego.

Część B – Komora do barbecue (bbq) lub grillowania: Ma kształt cylindryczny o różnych przekrojach w zależności od modelu. Oś symetrii komory (bbq) jest równoległa do osi symetrii paleniska. Wykonana jest z blachy kotłowej o grubości 4 – 6,2 mm, pomalowana farbą żaroodporną do 800˚ C, posiadającą atesty stosowania w przemyśla spożywczym. W cylindrze wycięty jest jeden lub kilka otworów w których zamontowane są klapy (ruchome pokrywy). Od wewnątrz w części dolnej cylindra znajduje się kanał dymowy, pod pokrywami na kątownikach zamocowany jest ruszt wykonany ze stali nierdzewnej z pręta grubości 6 mm. W pokrywach przygotowane są otwory do montażu termometrów, ważnych przy kontroli temperatury w procesie wędzenia i barbecue (bbq).
W części B1, bliższej komory A czyli paleniska, panuje wyższa temperatura i część ta używana jest do szybkiej obróbki termicznej produktów w wysokiej temperaturze (grillowanie). W części B2 temperatura jest niższa. W tej części komory podczas obróbki termicznej nadmiar tłuszczu ocieka do rynienek a następnie spływa do wiaderka. W ten sposób nie powstają rakotwórcze związki pochodzące ze spalonego tłuszczu.
Najlepszą temperaturą do obróbki produktów jest temperatura w przedziale 250°-400° F czyli ( 110ºC – 180ºC )

UWAGA ! Z badań wynika że grillowanie kiełbas produkowanych z mięsa peklowanego jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w temperaturze 170ºC w warstwach tłuszczowych mięsa powstają nitrozoaminy, które mają działanie rakotwórcze, przekroczenie ich dawki w żywności wywiera określone skutki toksykologiczne i może prowadzić do zatruć pokarmowych. Dlatego zastosowane termometry w naszej grillo – wędzarni pozwalają kontrolować temperaturę obróbki mięs nie dopuszczając tym samym do szkodliwych reakcji.

Część C– Komora do wędzenia lub barbecue – (bbq) – Podobnie jak dwie części poprzednie wykonana jest z blachy kotłowej o grubości 4 do 6,2 mm. pomalowana farbą żaroodporną. Komora ma kształt cylindryczny zaopatrzona jest w uchylne łukowate drzwiczki z termometrem. Pionowo osiowa komora wędzarnicza na trwałe połączona jest z poziomo osiowymi częściami paleniska i grilla. Wewnątrz komory wędzarniczej zamontowane są trzy poziomy okrągłych rusztów wykonanych ze stali nierdzewnej pręta o grubości – 6 mm. o różnych średnicach w zależności od modelu grillo-wędzarni. Miejsce rozmieszczenia rusztów nazwiemy jako poziom C1, C2, C3. Ze względu na większą odległość od paleniska (części A) na tych poziomach panuje niższa temperatura, Produkty po upieczeniu w części B, mogą być przenoszone są do części C w celu poddania ich obróbce wędzenia dymem, który wytwarzany jest z drewna podkładanego do paleniska (komory A). W komorze C produkty mogą być wędzone na wisząco na specjalnie zamontowanych prętach dwa poziomy. Najlepsza temperatura stosowana do obróbki wędzenia produktów mięs, ryb itp. powinna wynosić : 50°-250°F t.j.(22ºC – 120ºC ) w zależności od rodzaju wędzenia – zimne, ciepłe gorące.