1. Grillo-Wędzarnie mobilne „Smoker” wykonane są z grubej (4mm – 6mm) specjalnej blachy z dodatkiem węgla, którą w czasie użytkowania można nagrzać do temp. 800º C . Dlatego urządzenie  musi być odpowiednio zabezpieczone, szczególnie przed dostępem dzieci.

2. Urządzenie należy użytkować zgodnie z przepisami BHP i P. POŻ.

3. Urządzenia mogą być obsługiwane tylko przez przeszkolone osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi.

4. Grillo-Wędzarnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH nr. HŻ/D/975 / 200.

5. Nowe Grillo-Wędzarnie pomalowane są farbą odporną na działanie wysokich temperatur, dlatego przed pierwszym użytkowaniem należy urządzenie kilka godzin wypalać, w celu pozbycia się związków eterycznych znajdujących się w świeżej farbie. Farba pod wpływem temperatury utwardza się dając trwałą, twardą powłokę. W trakcie wypalania nie wolno dotykać grillo-wędzarni – mogą pozostać ślady. Pod wpływem temperatury w pierwszej fazie farba uelastycznia się, staje się miękka, potem w trakcie utwardzania lekko matowieje.

6. W trakcie wypalania, pod wpływem wysokiej temperatury, z farby będzie wydobywała się nieprzyjemna woń związków eterycznych. Takie zjawisko będzie trwało do momentu zmatowienia farby. Dlatego w trakcie pierwszego przepalania grill powinien być ustawiony w takim miejscu, żeby nie był uciążliwy dla otoczenia. Im wyższa temperatura, w której grill będzie przepalany, tym szybciej farba się utwardzi. Najlepsze efekty przepalania uzyskuje się w temperaturze 200˚ C, ale uzyskanej na kominie wędzarni.

7. Nie wolno grillo-wędzarni myć wodą przed przepaleniem i utwardzeniem farby. Jeżeli powstały jakieś zabrudzenia, osuszamy je sprężonym powietrzem lub delikatnie miękką szmatką.

8. Po dostarczeniu grillo-wędzarni do miejsca przeznaczenia należy go natychmiast rozpakować z folii. Pod folią może zbierać się woda.

9. Przed przepaleniem grillo-wędzarnia nie powinna stać na odkrytej przestrzeni w trakcie deszczu. Powinna stać w suchym pomieszczeniu, pod zadaszeniem.

10. Do palenia w grillo-wędzarni należy używać drewna suchego, liściastego – najlepiej buk, olcha, dąb lub drewna owocowe nadające produktom łagodny aromat.

11. Jeżeli drewno jest wilgotne, można go dosuszyć w grillu w trakcie rozpalania i przygotowywania go do pracy.

12. Do rozpalania grilla należy używać specjalnych ekologicznych podpałek bądź palnika gazowego.

13. Nie używać do rozpalania grilla gazet, tektury, benzyny, itp. Gazety, tektura po spopieleniu będą fruwać w komorach grilla i mogą przyklejać się do produktów, a benzyna pozostawi nieprzyjemny zapach.

14. Urządzenie wyposażone jest w termometry, na których zaznaczone są zakresy temperatur do wędzenia lub grillowania. Przy wędzeniu konieczne jest utrzymywanie stałej temperatury, którą utrzymujemy przy pomocy specjalnych zasuw w drzwiczkach oraz na kominie grilla. Specjalny stop blachy z dodatkiem węgla oraz odpowiednia grubość blachy powoduje, że blacha ta ma właściwości jak szamot w kominach – pozwala to na utrzymywanie trwałej, długo utrzymującej się, stabilnej temperatury (szczególnie ważne jest to przy niesprzyjających warunkach pogodowych – wiatr, deszcz, mróz itp.).

15. Urządzenie w trakcie pracy powinno być ustawiane najkorzystniej tak, żeby wiatr wiał od strony paleniska w kierunku komina oraz pokrywami do uczestników imprez, którzy będą korzystali z urządzenia – przyspiesza to wydawanie potraw oraz daje lepszy kontakt wizualny z produktami.

16. Przed każdym grillowaniem lub wędzeniem należy dobrze wygrzać urządzenie, odpowiednio przepalić drewno tak, żeby dym z komina był jasno niebieski, bez ciemnych, kłębiastych smug.

17. Przed użytkowaniem grillo-wędzarni sprawdzić, czy pod otworem znajdującym się w części pod wędzarnią, zawieszone jest wiaderko na tłuszcz i wodę z sadzą.

18. Po wygrzaniu grillo-wędzarni i przepaleniu drewna należy ustabilizować temperaturę poprzez powolne domykanie zasuwy paleniska oraz zasuwy na kominie urządzenia. Lepszy i szybszy efekt otrzymamy, jeżeli po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dymu, zamkniemy całkowicie zasuwę na kominie oraz zasuniemy całkowicie szyber w drzwiczkach paleniska. Czekamy aż temperatura spadnie poniżej pożądanej, następnie otwieramy całkowicie zasuwę na kominie i powoli po milimetrze otwieramy szyber w drzwiczkach – do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury.

19. Po ustabilizowaniu temperatury do żądanej wielkości można włożyć produkty do grillowania bądź wędzenia.

20. W celu sprawdzenia jakości potraw, przed otwarciem pokryw urządzenia należy otworzyć całkowicie zasuwę komina (jeżeli była zamknięta) w celu usunięcia dymu z grillo-wędzarni.

21. Nie wrzucać do paleniska: papierów, tacek, kartonów, plastikowych widelczyków, butelek, śmieci, niedopałków papierosów, itp.

22. Po skończonej pracy nie zalewać ognia wodą. Żar należy wybrać do węglarki i przysypać go ziemią lub domknąć wszystkie zasuwy i pozostawić do całkowitego wypalenia się.

23. Po skończeniu grillowania lub wędzenia, ruszt należy oczyścić drucianą szczotką. Jeżeli na grillo-wędzarni pozostały zacieki tłuszczowe lub zabrudzenia, powinno go się umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie wolno go szorować twardymi szczotkami, a szczególnie drucianymi.

24. Jeżeli grillo-wędzarnia przechowywana jest w terenie otwartym, bez zadaszenia i w tym czasie nie jest używana, to w celach konserwacyjnych powinna być co pewien czas przepalana ( przynajmniej raz w miesiącu).

25. Dwa, trzy razy w roku grillo-wędzarnię należy całą natłuścić z zewnątrz olejem jadalnymi i przepalić w celu konserwacji i zabezpieczania przed działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg). Zabieg ten obowiązkowo trzeba przeprowadzić przed zimą i przed wiosną.

26. Więcej informacji i przepisów na stronie internetowej www.smoker.com.pl

 

W razie pojawieniu się problemów lub trudności prosimy o kontakt