Akademia Grilla, Bbq i Wędzenia Smoker

KWALIFIKACJA: Przygotowanie Potraw Grill i Barbecue

NAZWA ZAWODU: KUCHARZ GRILL I BARBECUE

Kod kwalifikacji w ZSK: 3C812000025

Zawód i Certyfikat Państwowy

 honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

i wszystkie państwach Unii Europejskiej

1.Nazwa dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji rynkowej:

– Świadectwo

– Certyfikat

– Licencja

2.Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej:

– Bezterminowo

3.Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej:

 – 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

– 3 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka    

 

PROGRAM

Efekty uczenia się wymagane dla klasyfikacji rynkowej

Moduł I:  Teoretyczne omówienie budowy oraz możliwości urządzeń grillo-wędzarniczych, BHP i HACCP

Moduł  II:  Teoretyczne omówienie technologii peklowania 

Moduł III:  Teoretyczne omówienie technologii wędzenia różnymi metodami

Moduł IV:  Praktyczny trening z zakresu marynowania i peklowania

Moduł V:   Praktyczny trening z zakresu obróbek termicznych różnymi metodami: wędzenie, grillowanie, bbq i inne

Moduł VI:  Logistyka w postępowaniu przy organizacji małych i dużych imprez

Moduł VII: Organizacja i przygotowanie stanowiska pracy

 

CENA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO: 2 400,00 zł brutto

Szacunkowy nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji „Przygotowanie potraw grill i barbecue” został określony na 24 godziny ( 8 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin praktyki, 8 godzin egzamin ).