Akademia Grilla, Bbq i Wędzenia Smoker

KWALIFIKACJA: Przygotowanie Potraw Grill i Barbecue

NAZWA ZAWODU: KUCHARZ GRILL I BARBECUE

Kod kwalifikacji w ZSK: 3C812000025

logo

Zawód i Certyfikat honorowany

           przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  i wszystkie państwa Unii Europejskiej

 

1.Nazwa dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji rynkowej:

– Świadectwo                                                                                                                                                                                                                                                                  – Certyfikat                                                                                                                                                                                                                                                              – Licencja

2.Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej:

– Bezterminowo

3.Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej:

 – 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji                                                                                                                                                               –  3 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka    

 

                                                                                    PROGRAM                                                                                                                         
                                                Efekty uczenia się wymagane dla klasyfikacji rynkowej

 

Moduł I :  Organizowanie stanowiska pracy

  1. Ocenianie i magazynowanie surowców do produkcji potraw grill i barbecue
  2. Przygotowanie stanowiska pracy

 

Moduł II :  Przygotowanie i wydawanie potraw grill i barbecue

  1. Obsługiwanie sprzęctu stosowanego w produkcji potraw grill i barbecue
  2. Sporządzanie i wydawanie potraw grill i barbecue

 

 Moduł III :  Doskonalenie umiejętności zawodowych

  1. Omawianie wizerunku kucharza grill i barbecue
  2. Dbanie o własny rozwój zawodowy

   

                                                                                            producent grilli                              

CENA EGZAMINU Kwalifikacyjnego: 2 400,00         

   !! W przypadku połączenia szkolenia podstawowego z egzaminem w zależności od ilości osób, stosowania sprzętu do prowadzenia zajęć oraz miejsca szkolenia istnieje możliwość negocjacji ceny !!