PROCEDURA APLIKACYJNA KWALIFIKACJI

„Przygotowanie potraw grill i barbecue”

 

Warunki jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji:  Brak warunków

Metody walidacji – Egzamin– Kucharz Grilla i Barbecue ( BBQ ):

I .Teoria – egzamin w formie testu – 25 pyt. = 25 pkt – czas 45 min.

 1. Z zakresu HACAP: 5 pytań = 5 pkt.
 2. Z zakresu peklowanie, marynowanie: 10 pyt. = 10 pkt.
 3. Z zakresu obróbki termicznej różnymi metodami: 10 pyt. =10 pkt

   RAZEM: 25 pkt.

 

II. Egzamin praktyczny: Przygotowanie egzaminacyjnego dania głównego z dodatkami – czas 7 godzin. Ocena techniczna – stanowiska pracy.

A .Obserwacja stanowiska pracy, rozmowa, wywiad z egzaminowanym, ocena techniczna:

  1. Przygotowanie stanowiska pracy, posługiwanie się akcesoriami kuchennymi,

    czystość i porządek na stanowisku, , prezentacja i wygląd zewnętrzny.

    Max: 10 pkt

  1. Gospodarka produktami i przyprawami. Przygotowanie produktów do

    obróbki termicznej:  10 pkt

  1. Przestrzeganie warunków sanitarnych, higiena pracy, zabezpieczenie

    produktów do obróbki termicznej – HACAP : 10 pkt.

RAZEM:   30 pkt.

B. Ocena pracy finalnej : omówienie, podsumowanie.

  1. Wygląd ocena organoleptyczna : 5 pkt.
  2. Smak – 20 pkt.
  3. Harmonia smaku oraz dodatków : 10 pkt.
  4. Tekstura: 10 pkt.

 RAZEM:  45 Pkt.

Ocena razem – Łącznie = 100 punktów