KUCHARZ GRILL i BBQ

                                          Państwowy kurs kwalifikacyjny z egzaminem zawodowym.
Każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy na temat „przygotowania potraw grill i barbecue” bądź poszerzeniem swoich kompetencji  w zakresie zawodu!
 

GRUPY OSÓB, które mogą być szczególnie zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji:

  • Absolwenci szkół o profilu gastronomicznym
  • Absolwenci szkół o profilu hotelarskim
  • Absolwenci szkół o profilu turystycznym
  • Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • Studenci wyższych uczelni o profilach związanych z żywieniem i przetwarzaniem żywności
  • Studenci wyższych uczelni o profilu turystycznym
  • Osoby posiadające kompetencje w zakresie przygotowania potraw z grill i barbecue, a nieposiadające formalnego ich potwierdzenia
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym, hotelarskim itp.
  • Osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich

Wymagane kwalifikacje poprzedzające: BRAK

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji:

Osoba posiadająca kwalifikację „Przygotowanie potraw grill i barbecue” może podjąć pracę w hotelu, restauracji, karczmie, zajeździe jak również prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi innym punktom gastronomicznym. Ponadto osoba posiadająca kwalifikację może być zatrudniona przy obsłudze punktu/ stoiska grillowego podczas imprez plenerowych, festynów i imprez okolicznościowych (np. wesel).