KUCHARZ GRILL i BBQ

 Państwowy kurs kwalifikacyjny z egzaminem zawodowym.

 

GRUPY OSÓB, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji:

  • Absolwentów szkół o profilu gastronomicznym
  • Absolwentów szkół o profilu hotelarskim
  • Absolwentów szkół o profilu turystycznym
  • Absolwentów liceów ogólnokształcących
  • Studentów wyższych uczelni o profilach związanych z żywieniem i przetwarzaniem żywności
  • Studentów wyższych uczelni o profilu turystycznym
  • Osób posiadających kompetencje w zakresie przygotowania potraw z grill i barbecue, a nieposiadających formalnego ich potwierdzenia
  • Osób prowadzących działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym, hotelarskim itp.
  • Osób prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich

 

Wymagane kwalifikacje poprzedzające: BRAK

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji:

Osoba posiadająca kwalifikację „Przygotowanie potraw grill i barbecue” może podjąć pracę w hotelu, restauracji, karczmie, zajeździe jak również prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi innym punktom gastronomicznym. Ponadto osoba posiadająca kwalifikację może być zatrudniona przy obsłudze punktu/ stoiska grillowego podczas imprez plenerowych, festynów i imprez okolicznościowych (np. wesel).