producent grilli

 

Niezmiernie Nam miło poinformować, że dnia 7 marca 2022 roku zostały oficjalnie wręczone  „Certyfikaty i Licencje Kucharza Grilla i BBQ” dla uczennic absolwentek Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku. Licencje w obecności klasy, Pań Wychowawczyń, Dyrektora Szkoły Pana Kazimierza Czernickiego wręczał Prezes Zarządu, założyciel Akademii Grilla, Bbq i wędzenia Smoker oraz Masarstwa Tradycyjnego Leszek Kosarzecki. Uczennice  Anna Mach i Wiktoria Bulczak uczestniczące w warsztatach zaliczyły walidację  na oceny bdb.  Gratulujemy i życzymy samych sukcesów w kulinarnej przygodzie :)))

producent grilli

producent grilli

producent grilli

producent grilli

producent grilli

producent grilli

producent grilli

producent grilli

producent grilli

Rynek pracy dla zawodów związanych z sektorem usług gastronomicznych, ma znaczący potencjał rozwojowy na rynku pracy. Kwalifikacja rynkowa „przygotowanie potraw grill i barbecue” (Kucharz Grill i Barbecue, KOD ZSK3C812000025)  może stanowić atrakcyjne uzupełnienie zawodów kształconych w systemie oświaty (szkolnictwo branżowe) w obszarze gastronomii. Zastosowane kryteria pozwolą osobom posiadającym przedmiotową kwalifikację dysponować wystandaryzowaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, co umożliwi zapewnienie wykwalifikowanych kadr w branży gastronomicznej. 

Zapraszamy do kontaktu: (+48) 607-221-623, mail: lk.smoker@gmail.com                                                                                                                        Więcej na stronie: https://smoker.com.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-zawodowy-kucharz-grillbbq/                                                                               Kwalifikacja „Przygotowanie potraw grill i barbecue” (Kucharz Grill i Barbecue)