Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu / warsztatach z zakresu szkolenia domowych wędzarzy i masarzy dla działalności MOL i RHD.

Przygotowanie dań z grilla, bbq i wędzenia oraz masarstwa tradycyjnego. To już kolejny cykl szkoleń, realizowany przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, a prowadzonych przez Firmę Cons- Med Sp. z o. o. i założoną przez nią w 2020 roku „Akademię Grilla, Barbecue i Wedzenia Smoker”. Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści w zakresie przygotowania dań z grilla i barbecue ( bbq), uczestniczący w wielu światowych konkursach kulinarnych w Polsce i na Świecie. Tematyka szkolenia:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w obsłudze urządzeń do obróbki termicznej przy zastosowaniu urządzeń typu: grilli, wędzarnie, grillo-wędzarnie, rożna, piece chlebowe, ogniska itp.
 2. Omówienie budowy oraz instrukcja obsługi urządzeń do obróbki termicznej: a. Grille b. Wędzarnie c .Grillo-Wędzarnie typu „SMOKER”
 3. Sprawianie oraz przechowywanie produktów spożywczych stosowanych w obróbkach termicznych dostosowanych do przepisów HACAP.
 4. WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Znaczenie i zagrożenia.
 5. Praktyki produkcyjne GHP i GMP oraz system HACCP.
 6. Bezpieczeństwo i jakość mięsa.
 7. Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności.
 8. Rejestracja i prowadzenie działalności w ramach MOL, SB, RHD.
 9. Peklowanie i marynowanie produktów przeznaczonych do obróbki termicznej metodami: grillowania, barbecue (BBQ), wędzenie, pieczenie. – teoria
 10. Obróbka termiczna produktów różnymi metodami: a. Grillowanie b. Barbecue ( bbq ) c. Wędzenie metodą: na zimno, na ciepło, na gorąco. d. Pieczenie
 11. Rodzaje oraz zastosowanie drewna opałowego podczas obróbek termicznych różnymi metodami: grillowania. Bbq oraz wędzenia.
 12. Praktyczne zajęcia dotyczący peklowania i marynowania produktów poznanymi metodami.
 13. Praktyczne zajęcia dotyczące obróbek termicznych metodami : grillowanie, barbecue (bbq ), wędzenie metodami na zimno, na ciepło, na gorąco.
 14. Zasady postępowania oraz logistyka doboru oraz przygotowania potraw w obsłudze dużych imprez cateringowych.
 15. Szkolenie z zakresu masarstwa tradycyjnego- dla działalności MOL i RHD.
Szkolenia są finansowane z Funduszu: Promocji Mięsa Wołowego oraz Promocji Mięsa Wieprzowego. Oprócz ww. szkolenia , Firma Cons-Med sp. z o.o., jako jednostka Certyfikująca wdrażania procedur  kwalifikacji rynkowych ZSK (Zintegrowany System Kwalifikacji), informuje że w poniżej przedstawionych miejscach i terminach zostaną przeprowadzone warsztaty/szkolenia oraz egzaminy w ramach kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie potraw Grill i Barbecue ( Bbq )  – Kucharz Grill i Barbecue” – (Kod kwalifikacji w ZSK: 3C812000025). Nabycie kwalifikacji „Przygotowanie potraw grill i barbecue” znacząco zwiększy szanse na wysoką jakość obsługi w polskich restauracjach oraz innych lokalach gastronomicznych, a jednocześnie efektywne funkcjonowanie tych przedsiębiorstw i rozwój firmy. Profesjonaliści gwarantują bowiem oczekiwany przez gości poziom usług, rozwój firmy i realizację oczekiwań finansowych inwestora. Zawód „Kucharz Grill i Barbecue” zwiększy także przejrzystość kompetencji pracowników kuchni restauracyjnej i klarowne określenie ich umiejętności. Ułatwiony zostanie proces rekrutacji zarówno dla pracodawcy ( będzie mógł w sposób jasny i klarowny ocenić potrzeby w swoim lokalu ), a także dla osoby posiadającej kwalifikacje ( będzie mogła wykazać swoją specjalizację – posiadanie odrębnej umiejętności nie uwzględnionej w innych kwalifikacjach ).                                                                            KUCHARZ GRILL i BBQ                                                                                     Kurs kwalifikacyjny z egzaminem !! GRUPY OSÓB, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji: Kwalifikacja „Przygotowanie potraw grill i barbecue” skierowana jest do:
 • Absolwentów szkół o profilu gastronomicznym
 • Absolwentów szkół o profilu hotelarskim
 • Absolwentów szkół o profilu turystycznym
 • Absolwentów liceów ogólnokształcących
 • Studentów wyższych uczelni o profilach związanych z żywieniem i przetwarzaniem żywności
 • Studentów wyższych uczelni o profilu turystycznym
 • Osób posiadających kompetencje w zakresie przygotowania potraw z grill i barbecue, a nieposiadających formalnego ich potwierdzenia
 • Osób prowadzących działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym, hotelarskim itp.
 • Osób prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich.
Wymagane kwalifikacje poprzedzające: BRAK Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji: Osoba posiadająca kwalifikację „Przygotowanie potraw grill i barbecue” może podjąć pracę w hotelu, restauracji, karczmie, zajeździe jak również prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi innym punktom gastronomicznym. Ponadto osoba posiadająca kwalifikację może być zatrudniona przy obsłudze punktu/ stoiska grillowego podczas imprez plenerowych, festynów i imprez okolicznościowych (np. wesel). Osoby zainteresowane chęcią wzięcia udziału w szkoleniu: prosimy o kontakt: mail: lk.smoker@gmail.com bądź tel. +48 607-221-623. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce: „Kursy i szkolenia”  – Formularz zgłoszenia na szkolenia Smoker Miejsca i terminy szkoleń znajdują się poniżej oraz w zakładce „kursy i szkolenia”.